Clámon er en langtidsholdbar leverandør

Gastra - blandt de bedste i Europa

Gastra A/S, som i 2004 blev udskilt fra DONG, har været usædvanlig fremsynet i sin it-anvendelse – hjulpet godt på vej af Clámon.

Mange virksomheder er først i nyere tid gået i gang med decentral dataopsamling. Gastra A/S derimod har kunnet indsamle data fra danske røranlæg lige siden 1987.

Peter Cohn, Gastra, der er elektronikingeniør og specialist i korrosionsbeskyttelse, tog i 1987 kontakt til Claus Sørensen.

”I sidste halvdel af 1980’erne var DONG i gang med at etablere røranlæg til transmission af gas, og vi havde brug for at kunne håndtere data vedr. rørene på en overskuelig måde,” fortæller Peter Cohn.

Man havde brug for at registrere røranlæggene samt behandle data om beskyttelse af gasrørene. Alle gasrør er nemlig belagt med et beskyttende lag plastik for at reducere tæring. Ved hjælp af elektriske målinger kan Gastra afsløre, om der er huller i plastikken.

De første i Europa

Clámon udviklede en meget avanceret løsning til Gastra:

”Claus Sørensen opbyggede et system, som vi ikke alene kunne bruge til bearbejdning, men også til indtastning af måledata på stedet. Med i vores målevogne havde vi nemlig de allerførste bærbare pc’er på markedet – en Compaq-pc, som i dag nok ville blive betegnet som slæb-bar!  Men dengang var det uhørt avanceret – vi var det første gasselsskab i Europa, der kunne indsamle data på den måde,” fortæller Peter Cohn.

Med det nye system til indsamling og bearbejdning af måledata fik Gastra overblik over gasrørenes tilstand og kunne fx se, hvordan data fordeler sig geografisk eller historisk. Systemet kunne også vise data grafisk, hvilket også var uhyre avanceret i sin tid.

Langtidsholdbare valg

Det har vist sig at være en meget holdbar løsning, som Clámon i sin tid opbyggede for Gastra:

”Løsningen blev i sin tid baseret på Windows som styresystem, Oracle som database og Paint til grafisk visning af data.

Vi startede på Windows 1.2 og en tilsvarende gammel Oracle-version. Siden har vi selvfølgelig opgraderet en del gange, og der er sket en del knopskydning på systemet. Men basis i systemet og teknologivalgene har vist sig langtidsholdbare,” siger Peter Cohn.

Også samarbejdsrelationen har vist sig langtidsholdbar:

”Vi har et godt og stabilt samarbejde med Clámon. De kender vores systemer i detaljer og er dygtige til at holde dem i luften,” slutter Peter Cohn, Gastra A/S.

Om Gastra A/S 

Gastra A/S har ansvaret for den tekniske og forretningsmæssige drift af det danske gastransmissionsnet og er aktiv i udviklingen af et konkurrencepræget dansk gasmarked. Gastra har endvidere ansvaret for forsyningssikkerheden på det danske naturgasmarked. Gastra er ejet af den danske stat, beskæftiger ca. 100 medarbejdere og har en omsætning på ca. 1 mia. kr.