@{ Home >> CV for Michael Garfield Sørensen << }

→[ Indhold | Links | Nyheder | Oracle | Programmering | Referencer | Teknik ]
CeDeT [se'de']
Gaffel Garfield
Curriculum vitae for Michael Garfield Sørensen
(PDF-version - in Danish - Opdateret: 7. november 2011 = mgscv.pdf)

Uddannelse
1990: Studentereksamen v/Allerød Gymnasium
1993: Bachelor i datalogi og matematik v/Københavns Universitet
1994: Aftjent 6 måneders værnepligt v/Civilforsvarets Kaserne, Hillerød

                  Teapot
1996/97: Kandidat i datalogi v/Københavns Universitet
                   - Speciale: PeStO: A Mobility-Transparent Model for Consistency

          ScrumMaster
2008: Certified ScrumMaster

Kurser og seminarer
1995: SQL*Forms V3.0 til V4.5 for udviklere v/Oracle
1998: Introduction to Rational Rose v/Rational
1998: C++ Objektorienteret Programmering Grundkursus v/SuperUsers
1998: Microsoft Visual C/C++ Environment v/SuperUsers
1998: Discoverer v/Oracle
             - Discoverer 3.1 for slutbrugere
             - Discoverer 3.1: Administration
1999: Perl/CGI v/Prosa
2000: Visual C++ med MFC videregående v/Teknologisk Institut
2001: Designer 6i v/Oracle
             - First Class
             - Server Design and Generation
             - Forms Design and Generation
             - PL/SQL Web Design and Generation
2001: PHP v/Prosa
2002: Miracle Master Class 2002 - Jonathan Lewis' "Optimising Oracle"
2003: Java v/Prosa
2004: Oracle J2EE Developer Days v/Oracle
2004: Miracle Master Class 2004 - Thomas Kyte of AskTom.oracle.com LIVE
2004: OracleAS 10g Accelerator Community v/Oracle
2004: SQL: Writing It Right! med Lex de Haan v/Oracle
2004: Data Warehousing Fundamentals, Oracle Self-Study CD-Rom
             - Part 1: Designing and Planning
             - Part 2: Building and Deploying
2004: Oracle9i Warehouse Builder: Implementation v/Oracle
2004: PL/SQL: This Old Program, These Old Programmers med Steven Feuerstein v/Quest
2005: Miracle Master Class 2005 - Tim Gormans "Data Warehouse Basics"
2005: Oracle9i Database: Advanced Optimizer Seminar med Lex de Haan v/Oracle
2005: Service Oriented Architecture (SOA) & Business Integration seminar v/Oracle
2005: Miracle Database Master Class 2005 med Chris Date
2005: PL/SQL Programming for the 21st Century med Steven Feuerstein v/Oracle
2005: SQL tuningsdag for Oracle teknikere v/Miracle
2005: Dimensional Modelling in Depth med Margy Ross og Ralph Kimball v/Component Software, Sverige
2005: Conceptual Modelling and Database Design med Fabian Pascal v/Oracle
2006: Top-Down Sql Tuning med Dan Tow v/Miracle
2006: Fra Oracle til SQL Server v/DBVision
2006: Oracle Business Intelligence Masterclass med Mark Rittman v/Oracle
2007: Middle Tier and Database Performance med Anjo Kolk v/Miracle
2007: Better Database Performance with Well-Designed Indexes med Tapio Lahdenmäki v/Miracle
2008: Oracle PL/SQL Tuning med Tim Hall v/Oracle
2008: Advanced Oracle 10g Performance Analysis and Tuning med Kyle Hailey v/Oracle
2008: Cognos 8 BI Metadata Modeling (for IKEA) - Part 1 and 2 v/Cognos, IBM
2008: PowerPlay OLAP Modeling for Series 7 Version 3 and Cognos 8 BI (for IKEA) v/Cognos, IBM
2008: Oracle Index Internals med Richard Foote v/Oracle Belgium
2008: Advanced Oracle Troubleshooting med Tanel Poder v/Trivadis
2010: Making your Oracle database disaster-proof med Phil Grice v/Oracle

Beskæftigelse
Har tidligere været beskæftiget hos CLÁMON (nu del af Miracle A/S): Siden sommeren 1989 udført fritidsarbejde, i foråret 1994 ansat på deltid med henblik på at færdiggøre uddannelse og fra december 1996 ansat på fuld tid. Størstedelen af ansættelsesperioden bestod af længerevarende udstationeringer hos henholdsvis I.T.I.D., Telia InfoMedia og Forlaget Thomson (se primære aktiviteter nedenfor).

Har siden september 2001 været selvstændig konsulent. Har udført arbejde for bl.a. Forlaget Thomson (nu Thomson Reuters Professional), Eniro Danmark, Nord Data (nu del af IBM Danmark), IKEA IT og Nordea.


Primære aktiviteter
TWM (Weisenborn & Pedersen Media):
  -- System til annoncesalg

Gastra (tidligere Dansk Olie og Naturgas (DONG)):
  -- System til overvågning af korrosion af gasnet

Systemet er omtalt i CLÁMON's nyhedsbrev 11/2004:
Gastra - blandt de bedste i Europa (lokal kopi).

Gentofte Brandvæsen:
  -- Kørselsadministrationssystem

I.T.I.D. (International Thomson Information Denmark: Karnov Norge, Mostrups Forlag, Lokalbogsforlaget, RKI Kredit Information):
  -- Konvertering af lovtekster til SGML
  -- DAISY annoncesystem
  -- Kreditovervågning

RKI Kredit Information A/S:
Systemet hedder idag KreditVagten.

RBF (Restaurationsbranchens Fagforening)
  -- Fordelingsregnskab

Telia InfoMedia (Mostrup, Contakt)
  -- Vedligehold DAISY annoncesystem
  -- Indførelse af nyt annonceproduktionssystem

Thomson Reuters Professional, tidligere Forlaget Thomson (dem med Karnov)
  -- Dokumenthåndtering af lovtekster kodet i SGML/XML
  -- Online version af Karnov og UfR
  -- Online version af Danmarks Love
  -- Online version af RevisorBiblioteket
  -- Online version af EU-Karnov
  -- Thomson HR: Online human resource portal
  -- Thomson Økonomi: Online portal for økonomiansvarlige

Eniro Danmark:
  -- Databasesammenlægning
  -- Business Intelligence i form af salgsrapportering

CBB Mobil:
  -- Data Warehousing

Nord Data:
  -- Oracle Forms & Reports udvikling, Advanced Queuing

IKEA IT:
  -- Data Warehousing og Business Intelligence

Nordea:
  -- Data Integration

Karnov Group Denmark:
  -- Online content publishing

Foredrag og præsentationer
2001: CLÁMON - Karnov & UfR Online
2002: EOUG Forum 2002 - Reaping the Benefits of Oracle8i and Oracle9iAS
            - download (PDF): abstract (~7KB), presentation (~492KB) and paper (~396KB).
2002: CLÁMON - XML
LinkedIn
Facebook

Do NOT follow me on Twitter
Twitter
© 2001-2011 CeDeT - Sidst opdateret: 7. november 2011.
Garfield (the big fat hairy cat) © Jim Davis & Paws, Inc.
GARFIELD'S GUIDE TO EVERYTHING
garfield minus garfield

I am a Ranger.
We walk in the dark places no others will enter.
We stand on the bridge and no-one may pass.
We live for the One, we die for the One.
(Marcus Cole, Babylon 5 - Which Fantasy/SciFi Character Are You?)

7. marts 2010 - tried it again, and now:
But in the end, it's only a passing thing, this shadow.
Even darkness must pass.
A new day will come.
And when the sun shines it will shine out the clearer.
(Samwise Gamgee, Middle-Earth - Which Fantasy/SciFi Character Are You?)

Valid XHTML 1.0!