@{ Home >> Teknik >> XML << }

→[ Indhold | Links | Nyheder | Oracle | Programmering | Referencer | Teknik ]
CeDeT [se'de']
  xml
3. oktober 2010: Et enkelt link
XML link:
The future of XML
 
27. marts 2007: Presentation
XML Data Into and Out of Oracle – Using PL/SQL:
Part I [PDF] - Part II [PDF]
--  by Ken Atkins, Create Design Associates
 
9. januar 2007: Software
XML Notepad:
XML Notepad 2007 Design
--  Download details: XML Notepad 2007
 
14. november 2006: Endnu flere links og endnu en bog
XML links:
XML Sucks(.org)
--  Does XML Suck?
(Or: Why XML is Technologically Terrible, but You Have to Use It Anyway)

Oracle XML Developer's Kit Home *** MOVED *** (XML to the Power of SQL)


XML bog:
Anders Møller, Michael Schwartzbach: An Introduction to XML and Web Technologies
An Introduction to XML and Web Technologies (book cover)
 January 2006
 Buy it at Amazon.co.uk


 CeDeT Rating: 5 out of 6 possible stars5 out of 6 possible stars5 out of 6 possible stars5 out of 6 possible stars5 out of 6 possible stars
 Usefulness: [not evaluated]

 
25. august 2005: Flere links og en bog
XML and Web Services links:
webservices.xml.com (O'Reilly)
--  A Web Services Primer
--  What is Service-Oriented Architecture (SOA)?

Java Technology and Web Services (Sun Developer Network)
Service-Oriented Architecture Technology Center (Oracle Technology Network)
SOA and Web services (IBM alphaWorks)
Web Services and other distributed technologies (Microsoft Developer Network)

OASIS
--  UDDI.org: Universal Description, Discovery, and Integration
--  ebXML.org: Electronic Business using eXtensible Markup Language

W3C (World Wide Web Consortium)
--  Technical Reports and Publications
--  Web Services Activity
--  Web Services Description Working Group (see WSDL Version 2.0 Part 0: Primer)
--  XML Protocol Working Group (see SOAP Version 1.2 Part 0: Primer)

RosettaNet

OMG (Object Management Group)

Clipcode Knowledge Standards


XML and Web Services bog:
Eric Newcomer: Understanding Web Servies - XML, WSDL, SOAP and UDDI
Understanding Web Services (book cover)
 May 2002
 Buy it at Amazon.co.uk


 CeDeT Rating: 4 out of 6 possible stars4 out of 6 possible stars4 out of 6 possible stars4 out of 6 possible stars
 Usefulness: [not evaluated]


14. august 2005: Det lidt-mere-end-årlige link
XML link:
The XML FAQ

4. august 2005: Det halvårlige citaterlink
XML link:
The XML Shockwave - Software AG's XML Site

3. juli 2004: De halvårlige citater
I don't know about you, but I'm scared. XML is becoming complex, and it was an inherently fat way to represent data to begin with.

-- Larry Seltzer
(The horror of XML)

 
2. juli 2004: Det halvårlige citater
XML is not intended for consumption by humans, but by machines!
And machines are not humans!

-- Eric Browne
(The Myth of Self-Describing XML (PDF))

 
1. juli 2004: Det halvårlige tipcitat
XML can be a simplifying choice or a complicating one. There is a lot of hype surrounding it, but don't become a fashion victim by either adopting or rejecting it uncritically. Choose carefully and bear the KISS principle in mind.

-- Eric Steven Raymond
(The Art of Unix Programming, Chapter 5. Textuality, Data File Metaformats, XML)

KISS = Keep it simple, stupid!
 
10. januar 2004: MånedensDet halvårlige tip
Passing parameters to XSL-stylesheet used in PL/SQL:
Here is an example of doing an XML-trandformation using XSLT from PL/SQL in Oracle9iR2. It also shows how to pass a parameter to the stylesheet.
SQL> SELECT XMLType('<test><tag>text</tag></test>').transform(
    XMLType('
     <xsl:stylesheet version="1.0" 
      xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
     <xsl:output method="xml"/> 
     <xsl:param name="x" select="''defaultX''"/> 
     <xsl:template match="tag"> 
      <xsl:text>x=</xsl:text> 
      <xsl:value-of select="$x"/> 
     </xsl:template> 
     </xsl:stylesheet>'), 
    'x="''suppliedX''"').getClobVal() XVAL
   FROM dual; 

XVAL
-----------
x=suppliedX
 
26. august 2003: UgensMånedens tip
Validering af XML med Internet Explorer:
I forbindelse med visning af et XML-dokument i Internet Explorer (IE) checkes om dokumentet er well-formed - hvis ikke meldes fejl. IE kan dog også validere op imod en i dokumentet angiven intern eller ekstern DTD. Det eneste, som der kræves er download og installation af et lille værktøj til IE - se Internet Explorer Tools for Validating XML and Viewing XSLT Output.

Bemærk, at dette også muliggør visning af HTML genereret med XSLT på baggrund af XML (ellers er det kun muligt at se selve kilden - d.v.s. XML'en).
 
26. juli 2003: Ugens tip
XHTML 1.1 DTD:
XHTML 1.1 er den nyeste (færdige) version af HTML. DTD-filer til validering af XHTML 1.1 er nu tilgængelige her.
 
15. juli 2003: Ugens tip
Visning af XML i Internet Explorer:
Åbnes et XML-dokument, der ikke indeholder en XML-stylesheet reference, i Internet Explorer (IE), så transformeres det med IE's default stylesheet til noget dynamisk HTML, der afspejler og tillader foldning i strukturen af XML-dokumentet. Dette stylesheet er skrevet i henhold til en forgænger (Working Draft, WD-xsl) til Extensible Stylesheet Language (XSL), Version 1.0, og er som sådan ikke i overensstemmelse med den endelige version af XSLT 1.0. IE's default stylesheet er tilgængeligt ved angivelse af res://msxml.dll/defaultss.xsl som adresse (virker kun i IE) - bemærk, at det er XML og dermed bruges ved rendering af sig selv! Du kan også downloade defaultss.xsl her.

Flere versioner af IE's default stylesheet, der er i overesstemmelse med XSLT 1.0, og dermed kan anvendes af enhver "compliant" XSLT-processor, er efterhånden dukket op:
Inkluderes en XML-stylesheet reference (se Associating Style Sheets with XML documents, Version 1.0) til en af disse stylesheets i XML-dokumentet, så anvender IE i stedet det angivne stylesheet:
12. juli 2003: Opdatering
XML.com fjernet:
Siden vil ikke længere indeholde nyheder fra XML.com (til venstre) - der var ofte (JavaScript-)fejl i forbindelse med hentning. Og siden vil blive opdateret jævnligt snarere end ugentligt!
 
9. juli 2003: Ugens tip
Kommandolinie XML-schema validering:
Windows script:

 // msxsdValidate.js xml-file xmlschema-file [namespace]

 // validate parameters
 if(WScript.Arguments.length!=2&&WScript.Arguments.length!=3) { 
  WScript.Echo("Usage: msxsdValidate.js"+ 
   " xml-file"+
   " xmlschema-file"+
   " [namespace]"); 
  WScript.Quit(-1);
 }

 var namespace="";
 if(WScript.Arguments.length==3) {
  namespace=WScript.Arguments(2);
 }

 var cache=new ActiveXObject("Msxml2.XMLSchemaCache.4.0");
 cache.add(namespace,WScript.Arguments(1));
	
 var xmldoc=new ActiveXObject("Msxml2.DOMDocument.4.0");
 xmldoc.async=false;
 xmldoc.schemas=cache;
 xmldoc.load(WScript.Arguments(0));

 WScript.Quit(xmldoc.parseError.errorCode);
       
Bat(ch)-fil:

 @echo off
 REM msxsdValidate.bat - Bat(ch)-file to call msxsdValidate.js
 msxsdValidate.js %1 %2 %3
 if %errorlevel%==0 goto ok
 echo Error: %errorlevel%!
 goto end
 :ok
 echo OK!
 :end
       
Eksempel:

 msxsdValidate myBooks.xml myBooks.xsd 
       
Resources:
25. juni 2003: Links
XML links:
Ugens link:
xFront - XML Schema Tutorial and more...

Sidste uges link:
EXSLT - Extensions to XSLT

Faste links:
XML+XSL links
Flere XML+XSL links
 
21. juni 2003: Velkommen
XML:
CeDeT lancerer hermed ny side omhandlende XML og relaterede teknologier (primært på Windows-platformen og i forbindelse med Oracle). Siden vil indeholde nyheder fra XML.com (til venstre), et ugentligt tip samt jævnligt opdaterede links.
 
21. juni 2003: Ugens tip
XSLT med Internet Explorer:

 <html>
 <head>
  <title>My Books (myBooks.html)</title>
 </head>
 <body>
  <script type="text/jscript" language="JScript">
   <!-- // hide from old browsers

   // Load the XML-document
   var xmlDoc=new ActiveXObject("Msxml2.DOMDocument");
   xmlDoc.async=false;
   xmlDoc.resolveExternals=false;
   xmlDoc.load("myBooks.xml");

   // Load the XSLT-stylesheet
   var xsltDoc=new ActiveXObject("Msxml2.DOMDocument");
   xsltDoc.async=false;
   xsltDoc.resolveExternals=false;
   xsltDoc.load("myBooks.xsl");

   // Apply the XSLT to the XML and write the result (HTML)
   document.write(xmlDoc.transformNode(xsltDoc));

   // stop hiding -->
  </script>
  <noscript>
  Your browser does not support JScript!
  </noscript>
 </body>
 </html>
       
Resources:
© 2003-2010 CeDeT - Sidst opdateret: 3. oktober 2010.
Valid XHTML 1.0!