Når du læser sådan et ord som aktionslæring, så er der for en gangs skyld – forhåbentligt – ikke tale om to fremmedord, der er blevet sat sammen, som du aldrig har set før, eller som du ikke kan genkende.

Sådan ser man det jo gerne med mange smarte udtryk, der pludselig lader til at komme ud af det blå; og disse skal også gerne være på engelsk, så de virkelig hitter!

Sådan er det ikke med aktionslæring, og selvom man måske kan forsøge at gætte sig lidt til, hvad der gemmer sig bag begrebet, så vil du nok kun komme delvist tæt på sandheden, hvorfor vi tager dit i hånden og forklarer det for dig.

Det er som sådan ikke et nyt udtryk, og det har været brugt længe, men bliver nok mest benyttet i nogle lukkede kredse i nogle specifikke sammenhænge, hvorfor det endnu ikke er blevet udbredt til resten af landet i mere bredere sammenhænge – og det er der måske heller ingen grund til.

Aktionslæring foregår nemlig i den pædagogiske verden, hvor man benytter det i forbindelse med specielt oplæring af barnet og tager udgangspunkt i deres specifikke personligheder.

Det er en slags vekselvirkning mellem, at man ser på – i dette tilfælde – det enkelt barn og ser, hvordan det agerer ud fra sit ståsted, og så forsøger man som pædagog at analysere og tolke på dette, så man kan videreføre dette til barnets repertoire af handlinger, det allerede besidder og kommer til.

På den måde har man hånd i hanke med barnet angående, hvordan man søger at udvikle det i en bestemt retning, men det skal forstås som, at man ikke søger at manipulere med barnet til noget bestemt, men man søger at støtte det i at komme i den retning, som det selv giver udtryk for og lyster.