Ved et dødsfald er der mange praktiske opgaver, som skal varetages – og dette skal desværre foregå inden for meget kort tid. Dette er aldrig belejligt for nogen, og da slet ikke for de tætte pårørende, som ofte står med det overordnede ansvar for at løse disse opgaver. Når man står tilbage som efterlevende efter et dødsfald med alt hvad det indebærer af sorg og savn, er denne byrde det sidste, man behøver.

Man har snarere brug for at søge trøst og nærvær hos andre pårørende, snakke om minder, og frem for alt have tid til eftertanke. Derfor anbefales det, at du som efterlevende eller tæt pårørende til en nyligt afdød søger professionel hjælp i forbindelse med opgørelse af bo, afvikling af boligen og tømning af denne for diverse effekter, opløsning af diverse bank konti, pensions ordninger og forsikringer – og selvfølgelig tilrettelæggelse af selve begravelsen eller bisættelsen.

Få den rette hjælp hos byens lokale bedemand

Måske er du af den opfattelse, at bedemandens arbejde udelukkende består i kisteilæggelse og klargøring af den afdøde samt transport til og fra kapel og kirke. Men faktisk kan du bruge din bedemand som rådgiver og sparring partner i forbindelse med alle dele af begravelses eller bisættelses forberedelserne.

Din bedemand hjælper for eksempel gerne med at træffe aftaler omkring jordfæstelse eller urne nedsættelse samt den tilhørende ceremoni med præst og kirkekontor i det sogn, fra hvilket bisættelsen skal foregå. En lokal bedemand vil have god kontakt til disse instanser, og til diverse gæstgiverier, kroer, forsamlingshuse eller restauranter, som med kort varsel kan tilbyde lokaler eller bespisning til alle de gæster, som måtte dukke op til gravøl, frokost eller reception efter ceremonien.

Selv hvis den afdøde tilhører en anden trosretning end den kristne protestantiske, kan bedemanden træffe de nødvendige foranstaltninger til en smuk afsked.

Læs mere om begravelse i Odense på bgfo.dk